Reglement

Voor een aangenaam en veilig verblijf willen wij u graag op de volgende punten attenderen.

Algemene gedragsregels

 • Deelname/verblijf aan Classic Cars & Aeroplanes geschiedt geheel op eigen risico.
 • Tijdens alle evenementen op het terrein zijn de instructies, aanwijzingen, voorschriften en reglementen van de organisatoren van toepassing.
 • Op en rond het terrein is het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) van toepassing; maximum snelheid is 5 km.
 • WA verzekering verplicht
 • Huisdieren zijn op het terrein toegestaan, indien aangelijnd, gelieve de ontlasting van de dieren in de bestemde afvalbakken/zakken te deponeren.
 • De huisdieren mogen NIET over de omliggende weilanden en akkers los lopen, dit om schade aan gewassen te voorkomen en geen problemen te krijgen met de buren/boeren/boomkwekers.
 • Het is verboden met scooters, fietsen, motoren, auto’s doelloos rond te rijden.
 • Aanwijzingen van medewerkers dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 • Voertuigen/tenten/caravans/enz dienen geparkeerd/geplaatst te worden op de daarvoor bestemde of aangewezen plaatsen.
 • Na 22.00 uur en voor 09.00 uur mogen voertuigen zich niet verplaatsen op het terrein zonder toestemming van de organisatie.
 • Doorgaande wegen, entree en uitgang van het terrein dienen te worden vrijgehouden.
 • Open vuur/kampvuur op het terrein is NIET toegestaan.
 • Gelieve afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken/zakken.
 • Laat na gebruik toiletten schoon achter. Ook andere mensen willen hier graag gebruik van maken.
 • In verband met milieu zijn voor olielekkende voertuigen kartonnen platen beschikbaar bij de organisatie. En is het streng verboden om brandstoffen over te hevelen om wat voor reden dan ook!
 • Op het grasgedeelte van het terrein zo min mogelijk draaien en keren om spoorvorming te voorkomen.
 • Tussen 22.00 uur en 08.00 uur geen geluidsoverlast op het vliegveld.

Het vernielen of stelen van eigendommen
Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en of vernieuwingskosten. Indien de betrokkene(n) nog niet de leeftijdsgrens van 18 jaar is gepasseerd zullen de kosten verhaald worden op de ouders/ verzorgers van de betrokkene(n). Afhankelijk van de situatie zal de politie ingelicht worden.

Indien u zich niet houdt aan bovenstaande regels dan is Vliegend Museum Seppe gemachtigd om middels de door haar aangewezen toezichthouders/bewaking passende maatregelen tegen overtreders te nemen, waaronder het onmiddellijk verwijderen van het terrein van personen en/of goederen.

Vliegend Museum Seppe is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen, ontstaan tijdens het verblijf op Classic Cars & Aeroplanes.